عکس و تصویر

هوا که سرد می شود ، همه یاد خودشان هستند ، اما پیروز است کسی است که معنای سرما را بفهمد ، شکرگذار خدا باشد و از آن گنجشکی که شاید غذا گیرش نیاید تا همسایه اش و ... فراموش نکند ، انسان بودن و انسان ماندن سخت است ولی شدنی...

باور ایرانی

منبع : باور ایرانی |ماندن و بودن
برچسب ها :